ER SHEET
npcc

Executive Record of NPCC Employees

 

Executive Record of NPCC Employees

 

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

  Manohar Kumar                                   

DIRECTOR ( ENGG.)

 Manohar Kumar

DIRECTOR ( FIN.)

Sahab Narain

GROUP GENERAL MANAGER

Akhilesh Mishra

GENERAL MANAGER

Mrs. Rajni Agarwal

Rajvir Singh

K.V. Raju

N.P. Prasad

Mukul Kumar

JOINT GENERAL MANAGER

Parmod Kumar Narula

Neeraj gupta

Sunil Pratap Rao

Amitava Dutta

Rakesh Mohan Kotwal

Rajbeer Singh

Mirza Abrar Ahmed

K.V.Kumar

DEPUTY GENERAL MANAGER

Ms.Jasmine Dhar Singh

 

G. U. Siddiqui

 

M. A. Mansoori

Agam Bhargava

Thakur Das

Pankaj Kumar

Raman Prakash Gupta

 Uday Narayan Thakur

Kamal Dev

Vivek Gupta

 

Alok Kumar

SR. MANAGER

Ashok Kumar Arora

Ms. Shagun

Brahum Dev Goel

Tolapishak Singh

Prakash Varshney

Sujan Chatterjee

Ranjan Chatterjee

D.Trinadhachari

Dharam Pal

K.T. Venkataramaiah

G.N.Malleswara Rao

Devendra Kumar Sharma

Biswa Kalyan Roy

Hari Ram

Pradeep Kumar Sharma

Shiv Kumar Agnihotri

Vidhan Chandra Bhatnagar

Anil Kumar Rai

Gautam Sihi

Polak Kumar Mukhopadhyay

Mithun Sen

Amit Kumar Sinha

Pradosh Das

Randhir Kumar

D. Baby

Vijay Kumar

Shashi Kant Gautam

Sunil Kumar

N.K. Aggarwal

Vinod Kumar Padda

Biswadeb Saha

Bidya Sundar Sar

Anil Kumar Dwivedi

Dharam Prakash Upadhyay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here for Executive Record of Senior Officials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here for Executive Record of Executives

 

Click here for Executive Record of Non Executives

 

Click here for Executive Record of Workers